Poszukujesz pracy?

Aby Państwa kandydatura została zarejestrowana w naszej bazie, uprzejmie prosimy o wypełnienie znajdującego się na naszych stronach formularza dla poszukujących pracy.

Można także ściągnąć plik (w formacie doc) który po wydrukowaniu można przesłać pocztą na nasz adres.

Przesłanie nam prawidłowo wypełnionego formularza (w formie elektronicznej lub pocztą) gwarantuje, że skontaktujemy się z Państwem w przypadku, gdy pracodawca poszukiwać będzie pracownika o Pana/Pani kwalifikacjach.

© Master