Oferta

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę firmy Master. W zakres naszej działalności wchodzą usługi szeroko pojętego efektywnego poszukiwania kadr, w tym doradztwo personalne, praca tymczasowa i leasing pracowniczy.

Pierwsza z usług, która pragniemy Państwu zaoferować jest rekrutacja i selekcja zasobów kadrowych. Potrafimy skutecznie i profesjonalnie zrealizować każdy projekt zatrudnienia w Państwa firmie zarówno pracowników wykonawczych jak i specjalistów. Przeprowadzić to możemy metoda pośrednią (recruitment and selection) lub bezpośrednią (headhanting), ukierunkowana na konkretne stanowisko. Współpracujemy z doświadczonymi konsultantami ds. rekrutacji, którzy stosują nowoczesne, profesjonalne narzędzia i metody pracy.

Momentem rozpoczęcia realizacji projektu jest rozmowa z naszym konsultantem celem określenia stanowisk wymagających poszukiwania kandydatów. Kolejnym etapem jest przygotowanie profilu kandydatów w oparciu o Państwa potrzeby. Wyboru kandydata dokonujemy z zastosowaniem zarówno standardowych narzędzi (analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna) jak i zaawansowanych technik (test kompetencji psychologicznych). Ostatecznie wybrani kandydaci (2-3 osoby na każde stanowisko) zostaną zaprezentowani Państwu celem dokonania ostatecznego wyboru. W tej kwestii również liczyć możecie Państwo na obiektywne wskazówki konsultanta.

Czas potrzebny na przeprowadzenie rekrutacji i selekcji na stanowisko specjalisty wynosi około 2-3 tygodnie, a na stanowisko produkcyjne 1-2 tygodnie. Całkowity czas realizacji projektu zależy przede wszystkim od ilości stanowisk, które chcecie Państwo obsadzić. Inwestycja w projekt rekrutacji i selekcji kształtuje się na poziomie 1-4 miesięcznego wynagrodzenia brutto oferowanego na danym stanowisku. Kwota ta jest wypłacana w 40% po podpisaniu umowy, w 60% po zatrudnieniu kandydata. Dzięki stałej współpracy jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty realizacji projektu.

Po wpłaceniu ostatniej części wynagrodzenia za usługę, firma Master udzieli Państwu gwarancji, która w zależności od stanowiska wynosi od 6 do 12 miesięcy. W przypadku rezygnacji kandydata ze stanowiska przed upływem gwarancji firma Master przeprowadzi następną rekrutację na to stanowisko nieodpłatnie. Szczegółowe warunki umowy, wysokość honorarium oraz sposób jego uregulowania mogą być przedmiotem indywidualnych negocjacji.
Dodatkowa usługą, którą oferujemy Państwu jest leasing pracowników. Możemy wypożyczyć do Państwa firmy pracowników w poszukiwanym zawodzie. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia do wykonywania zleconych prac. Inwestycja w usługę leasingową zależy od stanowiska i rodzaju wykonywanych prac i podlega negocjacji.
Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą.© Master