Formularz dla pracodawcy. Poszukiwanie pracownika.

UWAGA! Pola nieużywane prosimy pozostawić puste! Nie wstawiać kresek itp.
Dane pracodawcy:
Nazwa firmy:
NIP: REGON:
ulica: nr domu: nr mieszkania:
kod poczt.: miasto:
telefony: kier: nr: kier: nr: kier: nr:
     fax: kier: nr: kier: nr: e-mail:

osoby do udzielania dodatkowych infor-macji (kontaktu) imię, nazwisko: stanowisko:
telefon kier: nr:wewn: email:
imię, nazwisko: stanowisko:
telefon kier: nr:wewn: email:
imię, nazwisko: stanowisko:
telefon kier: nr:wewn: email:

Poszukiwani pracownicy:
Rodzaj Zatrudnienia umowa o pracę: umowa o dzieło: umowa zlecenie: leasing pracowniczy:
stanowisko:
wymagane
kwalifikacje:
wymagane
uprawnienia:
dodatkowe
stawiane warunki:
ilość pracownikow:

Zapis do bazy danych
     
Pragniemy poinformować, że moga Państwo wprowadzić zmiany i uzupełnienia oraz aktualizacje powyższych danych. Mają Państwo także prawo do usunięcia wpisu z bazy danych. Prawo to przysługuje również administratorowi bazy.

© Master