Uprawnienia

Firma figuruje w rejestrze agencji zatrudnienia, wpis nr 1964 jako:
  • Agencja pracy tymczasowej - leasing pracowniczy
  • Agencja doradztwa personalnego© Master